Mol
   Mol – selo u središnjem delu Potisja, podignuto je uz desnu obalu reke Tise, u istočnom delu Bačke, 4 km južno od susuednog naselja Ade, na magistralnom putu Novi Sad – Bečej – Horgoš – Segedin, koji se proteže u pravcu sever-jug i od vitalnog je značaja za mesto i njegove žitelje. Na pravcu istok-zapad putevi su lokalnog značaja, sem jednog letnjeg, Velikog molskog puta, koji povezuje selo sa Obornjačom, Njegoševom i Bačkom Topolom. Molski atar je izduženog oblika i to u pravcu istok-zapad i pre Drugog svetskog rata bio je dug 32km, površine 25.530 kat. Jutara (14.802ha). Na istoku mu je širina 7,5 km, u sredini je svega 2,2, dok je na krajnjem zapadu bio širok 5,5 km. Selo se nalazi na samom istočnom delu atara, neposredno uz desnu obalu reke Tise. Sadašnji molski atar sa svojih 12.418 kat. jutara površine, graniči se na severu sa ađanskim, na zapadu sa bačkotoplskim, na jugu sa bačkopetrovoselskim atarom, a na istoku sa rekom Tisom, odnosno sa atarom Novog Miloševa.
     Površina molskog atara, izvan naselja, ispresecana je putevima i lenijama. Interesantno je ovde pomenuti da su preko molskog atara nekada prolazila dva poljska druma i to Segedinski i Sentomaški put. Administrativno skraćivanje velikog molskog atara nakon Drugog svetskog rata i pripajanje tog dela atara opštini B. Topola, uneli su veliku pometnju kod statističara, koji se bave kretanjem stanovništva. Kako je tom podelom atara opština Mol izgubila ne samo deo teritorije već i priličan broj stanovništva, to se tumačilo kao da je stanovništvo napustilo ovo područje, a da je u opštini B. Topola došlo do velikog useljavanja.
   Sadašnji molski atar se deli na Ritske zemlje, Unutrašnje ili Donje zemlje i Salašarske ili Gornje zemlje. Ritske zemlje se dele na potese i to: Gornji rit i Donji rit. Unutrašnje zemlje obuhvataju sledeće potese: Jogove, Daganu, Orlovaču, Budžak i Kuriju, a Salašarske pak potese: Brdo, Glogovac, Gunaraš, Veliki pašnjak, Čanal, Čot, Novo selo i Pogledić.
   Prema poslednjem popisu stanovništva iz 2002. godine Mol ima 6.786 stanovnika.
Webmaster
© Osnovna škola "Novak Radonić", 2009.-2012.