ZAPOSLENI:

Vamoš Andrea - nastavnik mađarskog jezika
Koós Margit - nastavnik mađarskog jezika
Grujičić Živanka - nastavnik srpskog jezika
Rauški Kristina - nastavnik srpskog jezika
Graovac Dragana - nastavnik srpskog jezika
Szirbik Szabó Anikó - nastavnik nemačkog jezika
Erika Lazić - nastavnik nemačkog jezika
Irina Medić - nastavnik nemačkog jezika
Erika Pesnjak - nastavnik likovne kulture
Bakoš Palković Bašić Anita - nastavnik likovne kulture
Milošev Marina - nastavnik muzičke kulture
Kurunci Andor - nastavnik muzičke kulture
Nenad Škrbić - nastavnik istorije
Bojana Tanurdžić - nastavnik istorije
Török Csaba - nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja
Galambos Róbert - nastavnik istorije
Matić Đorđe - nastavnik geografije
Tišma Dragan - nastavnik geografije
Đorđe Manojlović - nastavnik fizike i tehničkog i informatičkog obrazovanja
Mészáros Csaba - nastavnik matematike
Dora Tokić - nastavnik matematike
Šešlija Jelena - nastavnik matematike
Andrijana Todorčev Rauški - nastavnik biologije
Halgašev Mirjana - nastavnik biologije
Telečki Valeria - nastavnik hemije
Petrovac Damir - nastavnik fizičkog vaspitanja
Milivoje Mandić - nastavnik fizičkog vaspitanja
Csókás Zoltán - nastavnik informatike i fizike
Jovana Divljak - nastavnik engleskog jezika
Predrag Ljiljak - nastavnik engleskog jezika
Čehpal Silvia - nastavnik engleskog jezika
Esszes Csonka Angéla - nastavnik engleskog jezika
Ičin Ivana - Pravoslavni veroučitelj
Kecskés Ibolya - Katolički veroučitelj
Laura Šerfeze - Katolički veroučitelj
Horti Ágnes - pedagog i psiholog
Fehér Mária - bibliotekar
UČITELJICE:
Tatjana Marjanov 1.a
Erika Tenji Tot 1.b
Dora Mago Dieneš 1.c
Boška Parabucki 2.a
Simona Radulaški 2.b
Valerija Orovec 2.c
Bobana Terzin 3.a
Vesna Jakšić 3.b
Viktoria Ruža 3.c
Dragana Banović 4.a
Piroška Tot 4.b
Erika Halas 4.c
Anabela Benke – spec.od.
Webmaster
© Osnovna škola "Novak Radonić", 2009.-2019.