- Javne nabavke -

JAVNA NABAVCA DOBARA-INTERAKTIVNIH TABLI SA PROJEKTOROM JNOP1-ZN/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JNOP1-ZN/2020

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - DOBRA - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" MOL U MOLU JN BR. 1.1.1/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.1.1.1/2020

Odluka o dodelu ugovora u postupku JN br. 1.1.1/2020

Izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku JN br. 1.1.1/2020

Odgovor na postavljeno pitanje u postupku JN br..1.1.1/2020

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku JN br. 1.1.1/2020

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku JN br. 1.1.1/2020

Konkursna dokumentacija u postupku JN br. 1.1.1/2020

JAVNA NABAVKA RADOVA - ZAMENA KOTLA NA ČVRSTO GORIVO SA PRATEĆOM ARMATUROM U OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN BR. 1.3.1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.1.3.1/2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br.1.3.1/2019

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku JN br. 1.3.1/2019

Konkursna dokumentacija u postupku JN br.1.3.1/2019

JAVNA NABAVKA UGLJA ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOL JN BR.1.1.2/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku jn br.1.1.2/2019

Odluka o dodelu ugovora u postupku JN 1.1.2/2019

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.1.1.2/2019

Konkursna dokumentacija za JN br.1.1.2/2019

JAVNA NABAVKA SEZONSKIH ULAZNICA ZA BAZEN ZA UČENIKE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU U REALIZACIJI PROGRAMA "AKTIVAN LETNJI RASPUST NA BAZENU" JN BR. 1.2.1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.1.2.1/2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br.1.2.1 /2019

Poziv za podnošenje ponuda u pustupku javne nabavke usluge JN br.1.2.1/2019

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke usluge JN br.1.2.1/2019

JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN br.1.1.1/2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.1.1.1/2019

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br.1.1.1/2019

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke elektične energije JN br.1.1.1/2019

Konkursna dokumentacija u postupku javne nabavke električne energije JN br.1.1.1/2019

JAVNA NABAVKA UGLJA ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN.BR. 1.1.1/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br.1.1.1/2018

Odgovor na zahtev za pojašnjenjem konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije JN br.1.1.1/2018

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku JN br.1.1.1/2018

Poziv za podnošenje ponuda za jn.br. 1.1.1/2018

Konkursna dokumentacija za jn.br. 1.1.1./2018

JAVNA NABAVKA USLUGE - NABAVKA SEZONSKIH ULAZNICA ZA BAZEN ZA UČENIKE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU U REALIZACIJI PROGRAMA "AKTIVAN LETNJI RASPUST NA BAZENU" JN BR.1.2.1/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br. 1.2.1/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br.1.2.1/2018

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN br.1.2.1/2018

Konkursna dokumentacija u postupku JN br. 1.2.1/2018

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN BR.1.1.2/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.1.1.2/2018

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br.1.1.2/2018

Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama i pojašnjenjima u vezi pripremanja ponude u postupku JN br.1.1.2/2018

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN br.1.1.2/2018

Konkursna dokumentacija u postupku JN br. 1.1.2/2018

JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN BROJ 1.1.4/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br.1.1.4/2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br. 1.1.4/2017

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku JN br. 1.1.4/2017

Izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku JN br.1.1.4/2017

Odgovor na pitanje/zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije u postupku JN br.1.1.4/2017

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JN BR. 1.1.4/2017

KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JN BR. 1.1.4/2017

NABAVKA UGLJA ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JNMV BR.1.1.5/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku jnmv br.1.1.5/2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku jnmv br. 1.1.5/2017

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jnmv br.1.1.5/2017

Konkursna dokumentacija u postupku jnmv br.1.1.5/2017

JAVNA NABAVKA USLUGA: IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU TRPEZARIJE I REKONSTRUKCIJU KUHINJE I OSTAVE POSTOJEĆE ZGRADE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN BROJ 1.2.1/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br. 1.2.1/2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br. 1.2.1/2017

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JN br.1.2.1/2017

Konkursna dokumentacija u postupku JN br.1.2.1/2017

JAVNA NABAVKA DOBRA - UGALJ ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JNMV BROJ 1.1.2/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku jnmv br. 1.1.2/2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku jnmv br. 1.1.2/2017

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jnmv br. 1.1.2/2017

Konkursna dokumentacija u postupku jnmv br. 1.1.2/2017

JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN broj 1.1.1/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br. 1.1.1/2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN br. 1.1.1/2017

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku električne energije JN br. 1.1.1/2017

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku električne energije JN br. 1.1.1/2017

JAVNA NABAVKA RADOVA: REKONSTRUKCIJA TOPLOVODNOG RAZVODA SISTEMA CENTRALNOG GREJANJA U OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JNMV BR. 1.3.2/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku jnmv br. 1.3.2/2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku jnmv br. 1.3.2/2016

Poziv za podnošenje ponuda za jnmv br. 1.3.2/2016

Konkursna dokumentacija za jnmv. br. 1.3.2/2016

Grafički crteži objekta za jnmv br. 1.3.2/2016

JAVNA NABAVKA DOBRA - UGALJ ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JNMV br. 1.1.2/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JNMV br. 1.1.2/2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku JNMV br. 1.1.2/2016

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV br. 1.1.2/2016

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 1.1.2/2016

JAVNA NABAVKA DOBRA - ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN broj 1.1.1/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN br. 1.1.1/2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku JN 1.1.1/2016

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 1.1.1/2016

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti-dobara broj. 1.1.1/2016 Nabavka električne energije za potrebe OŠ "Novak Radonić" u Molu

JAVNA NABAVKA RADOVA : ADAPTACIJA I TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKTA OŠ"NOVAK RADONIĆ"MOL-I faza, školske zgrade u Molu, Maršala Tita JN broj 1.3.1/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN broj 1.3.1/2016

Odluka o dodeli ugovora u postupku jn broj 1.3.1/2016

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 1.3.1/2016

Konkursna dokumentacija za JN br. 1.3.1/2016

Javna nabavka dobra - školske table i računarska oprema za potrebe OŠ "Novak Radonić" u Molu - JNMV br. 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 u postupku JNMV br. 3/2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 u postupku JNMV br. 3/2015

Odluka o dodeli ugovora u postupku JNMV br. 3/2015

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 3/2015

Konkursna dokumentacija u postupku JNMV br. 3/2015

Odgovor na postavljeno pitanje u postupku JNMV br. 3/2015

Izmene poziva za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 3/2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku JNMV br. 3/2015

Odgovor na pitanje/zahtev za pojašnjenje u postupku JNMV br. 3/2015

Obaveštenje o produženju roka u postupku JNMV br 3/2015

JAVNA NABAVKA UGLJA ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU - JNMV br. 2/2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku jnmv br. 2/2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije u postupku JNMV br. 2/2015

Odgovori na postavljena pitanja u postupku JNMN br. 2/2015

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 2/2015

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 2/2015

Konkursna dokumentacija u postupku JNMV br. 2/2015

JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU - JNMV br. 1/2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JNMV br. 1/2015

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - prijava JNMV br. 1/2015

Izmene i dopune konkursne dokumentacije JNMV br. 1/2015

Poziv za podnošenje ponuda u postupku JNMV br. 1/2015

Konkursna dokumentacija u postupku JNMV br. 1/2015

JAVNA NABAVKA DOBRA - PRIRODNOG GASA ZA GREJANJE - JNMV br. 3/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke dobra - prirodnog gasa za grejanje JNMV br. 3/2014

Poziv za podnošenje ponude za JNMV br. 3/2014

Konkursna dokumentacija za JNMV br. 3/2014 prirodnog gasa

Javna nabavka uglja za potrebe OŠ "Novak Radonić" u Molu br. 2/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke uglja JN br. 2/2014.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude u postupku jn br. 2/2014.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za jn br. 2/2014

Odgovori na pitanja za jn br. 2/2014

Obaveštenje za produženje roka za podnošenje ponude u postupku jn br. 2/2014.

Izmene konkursne dokumentacije za jn br. 2/2014

Poziv za podnošenje ponude za jn br2 2014

Konkursna dokumentacija za jn br2 2014

JAVNA NABAVKA - NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU JN br. 1/2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku jn br 1 2014

Poziv za podnošenje ponude za jn br 1 2014

Konkursna dokumentacija jn mv električne energije

JAVNA NABAVKA – NABAVKA MRKOG UGLJA ZA POTREBE OŠ "NOVAK RADONIĆ" U MOLU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Ugovoru jn br 5

Poziv za podnošenje ponude za jn br 5 2013

Konkursna dokumentacija za jn mrkog ugljaJAVNA NABAVKA – NABAVKA I MONTAŽA SPORTSKE OPREME ZA FISKULTURNU SALU

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi javne nabavke br 4/2013

Odgovor na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude za jn br 4 2013

Konkursna dokumentacija za jnmv br 4 sportska oprema i rekviziti

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odgovor na pitanje 1

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje о Produženju roka za podnošenje ponuda-Oš "Novak Radonić" Mol

Odgovor na pitanje 2

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Obaveštenje 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

         
Webmaster
© Osnovna škola "Novak Radonić", 2009.-2019.